13.10.2016

Koučink

Koučink v mém pojetí je velmi konkrétní, založený na vlastních zkušenostech, zkušenostech s klienty a moderních poznatcích kognitivní a analytické psychologie. Zároveň využívám své praktické znalosti s prací s podvědomím, emocemi, NLP, myšlenkovými vzorci, metody pozitivního programování mysli (autohypnózu) a vizualizaci. Pravidelně svým klientům zadávám dobrovolné domácí úkoly. Tím se celkový proces stává velmi efektivní. Průběh koučinku je vždy individuální. Za úspěšné koučování považuji zvýšení celkové životní spokojenosti klienta, zdravého sebevědomí a dosažení jeho konkrétních osobních cílů.

Koučink Vám pomůže:

 • Rozeznat pasti v myšlení.
 • Eliminovat sebe-limitující a kontraproduktivní myšlenky a destruktivní vzorce chování.
 • Vypořádat se s negativními pocity jako jsou smutek, strach, pocity viny apod.
 • Ovládat emoce jako jsou vztek a agresivita, zjistit, co je spouští, jak se s nimi vypořádat a jak je konstruktivně využít.
 • Konstruktivně využívat neúspěch a prohry.
 • Jak čelit nejistotě a potřebě „mít věci pod kontrolou“.
 • Vytvořit si vlastní strategii budování sebedůvěry.
 • Používat osvědčené relaxační techniky.
 • Uvědomit si své silné i slabé stránky.
 • Dosáhnout dlouhodobě-strategických cílů.

Na jaké otázky je třeba nalézt odpovědi?

Abychom mohli dosáhnout toho, po čem toužíme, hledáme odpovědi na následující otázky:

 • Co chci změnit?
 • Proč to chci změnit?
 • Jsem to opravdu já, kdo to chce změnit, nebo mne do toho explicitně čí implicitně tlačí moje okolí?
 • Jaké hodnoty v životě vyznávám?
 • Jaké jsou moje cíle/vize, kterých chci dosáhnout?
 • Proč chci těchto cílů dosáhnout?
 • Jsou tyto cíle v souladu s hodnotami, které vyznávám?
 • Jsem schopen si tyto cíle detailně představit, popsat je a kvantifikovat?
 • Jak vypadá můj ideální časový horizont pro dosažení zvolených cílů?
 • Co všechno jsem ochoten udělat, abych mých cílů dosáhl?
 • Jaká rizika jsou spojená s následováním zvolených cílů?
 • Jsem ochoten nést tato rizika?
 • Jak vypadá strategie vedoucí k dosažení těchto cílů?
 • Jaké procesy vedou k dosažení cílů?
 • Jsou moje denní návyky a zvyklosti resp. moje životní rutina v souladu s dosažením těchto cílů?
 • Jak souvisí moje aktuální rutina s mým myšlením?
 • Jak musím v této souvislosti změnit mojí životní rutinu aby byla v souladu s dosažením zvolených cílů?
 • Je způsob mého aktuálního myšlení v souladu s dosažením mých cílů?
 • Jaké myšlenky a jaké chování nejsou kompatibilní s dosažením zvolených cílů?
 • Jak se musí změnit způsob mého uvažování a moje chování abych mohl změnit zaběhlé životní rituály?
 • Jaké myšlení a jaké vzorce chování podporují dosažení zvolených cílů?

Pomohu Vám nastavit si ty cíle/změny, kterých opravdu chcete dosáhnout. Pomůžu s přípravou vhodné strategie a nastavení procesů, rituálů a hlavně toho správného myšlení vedoucích k dosažení cílů. Úspěch je ve Vaší hlavě. Zodpovězení těchto otázek vám ulehčí celá řada vyzkoušených technik, jejichž použití Vám vysvětlím v průběhu lekcí.

Příklad spolupráce:

 • První informativní schůzka – osobní seznámení, informace o cílech a vašem programu, nastavení vašich priorit, časový plán, reálné možnosti a očekávání, další podrobnosti (20 minut, zdarma);
 • Telefonická  linka pro akutní poradenství;
 • Doba trvání:  optimálně optimálně 3-6 měsíců (5- 10 sezení); jinak plné přizpůsobení Vaším potřebám.
 • Domluvené termíny považuji za závazné pro obě strany – pro sebe i pro své klienty. Sezení může klient bezplatně zrušit 24 hodin před termínem. Pokud je sezení zrušeno v kratší době, klient hradí polovinu ceny.

Cena

 • Konzultace v délce 60 minut = 1 500  Kč
 • Konzultace v délce 90 minut = 2 200  Kč
 • 5 konzultací v délce 60 minut = 7 100 Kč
 • 5 konzultací v délce 90 minut = 10 500 Kč

NOVINKA: Ve spolupráci s dalšími lektory jsme připravili akreditované kurzy koučinku

Kurzy jsou vhodné pro zaměstnance jako ucelený program rozvoje měkkých dovedností, osobní zralosti a vedení lidí (a navíc k tomu získají také rekvalifikaci – kouč, kterou mohou využít např. jako interní firemní koučové).