7.7.2022

Kurzy koučinku

Navázali jsme spolupráci s jednou z největších vzdělávacích společností 1. VOX a. s.
Kurzy budou probíhat v jejích prostorách. Můžete se těšit na příjemné učebny a skvělé občerstvení.

Lednové termíny jsou plně obsazeny. Vypsaly jsme termíny na září. Děkujeme za Váš zájem.

Komu je kurz určen

 • Kurz je pro každého, kdo chce získat praktické zkušenosti kouče a také pracovat na vlastním osobním rozvoji (práce s emočními a myšlenkovými vzory, asertivita, atd.). V kurzu se zaměřujeme na skutečné situace a problémy z reálného života.
 • Kurz je vhodný také pro zaměstnance firem jako ucelený program rozvoje měkkých dovedností, osobní zralosti a vedení lidí (a navíc k tomu získají také rekvalifikaci – kouč, kterou mohou využít např. jako interní firemní koučové).

Počet studentů v kurzu

 • Abychom se Vám mohly maximálně věnovat, tak kapacita kurzu je 12 studentů.

Co získá absolvent kurzu

 • Kurz je zaměřený nejen na získání kvalifikace kouče, ale také na osobnostní růst a rozvoj účastníků. Propojení s ostatními lidmi jdoucími za podobným cílem, praktické nácviky a sdílení vzájemných zkušeností vytváří jedinečnou dynamiku každého kurzu. Kurz je pro většinu účastníků zcela zásadním přínosem pro další život.

Akreditace

 • Náš vzdělávací program je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Úspěšní absolventi získají „Osvědčení o rekvalifikaci“ s celostátní platností pro pracovní činnost “kouč”.

Formát a koncept výuky

 • Kombinace prezenčního kurzu a distančního (on-line) vzdělávání. Rozsah vzdělávacího programu je 121 vyučovacích hodin, z toho 70 prezenčně a 51 distančně.

V čem se náš kurz liší od ostatních kurzů

 • Při tvorbě programu kurzu jsme vycházely z moderních poznatků psychologie, koučinku, leadershipu, neurověd, NLP (neurolingvistického programování), mindfulness, hypnózy a práce s podvědomím. Kurz je postaven na základě našich dlouhodobých lektorských zkušeností s prací se skupinami a týmy v různém firemním prostředí a také na praktických zkušenostech s individuálními klienty, a to jak v koučinku, tak v psychologickém poradenství.
 • U účastníků po absolvování kurzu dochází k velkému osobnímu růstu, který má pozitivní vliv na jejich další život.

Co se v průběhu kurzu naučíte (profil absolventa)

 • Používat filozofii a metody koučinku v oblasti osobního rozvoje v soukromém i firemním prostředí
 • Lépe rozumět sobě a druhým, koučování sebe a druhých
 • Zvládat vlastní i cizí destruktivní myšlenkové a emoční vzorce a postupně je měnit jak u sebe, tak u svých klientů
 • Lépe pracovat s vlastními a cizími emocemi, se svým myšlením, intuicí a stresem
 • Přístupy a techniky NLP a Mindfulness při koučování
 • Rozvinout svoji empatii a dokázat se dívat na věci z úhlu pohledu druhých a přitom zůstat sám sebou
 • Získat vyšší sebedůvěru a komunikační schopnosti
 • Pracovat se sebereflexí a přijímat a poskytovat konstruktivní zpětnou vazbu
 • Iniciovat a přijímat životní změny, lépe řešit problémy a konflikty a snadněji se rozhodovat
 • Zvládat obtížné životní situace a krize
 • Základy marketingu a know-how pro vybudování vlastní praxe kouče

Navíc dostanete zdarma

 • Kvalitní studijní materiály
 • Hodinu koučování s lektorkou

Knihy

 • Myšlení pod kontrolou – Alfa stav a jeho využití v pracovním a osobním životě (Radka Loja, Grada 2022)
 • Audionahrávky ke knize Myšlení pod kontrolou
 • Emoce pod kontrolou – Pět kroků pro zvládání emocí (Radka Loja, Grada 2019)
 • Empatická a asertivní komunikace (Olga Lošťáková, Grada 2020)

Termíny – rok 2023

Setkáme se 10 krát (pátek + sobota), v čase od 9:00 – 16:00 (hodina přestávka na oběd). Na posledním setkání bude probíhat ověření znalostí (ústní a písemnou formou), oslava a předání certifikátů.

leden – květen 2023 (plně obsazeno)

 • 20. – 21. 1.; 24. – 25. 2.; 24. – 25. 3.; 21. – 22. 4.; 26. – 27. 5.

 • .

září – listopad 2023 (zatím volná místa):

 • 22. – 23. 9.; 6. – 7. 10.; 20. – 21. 10.; 3. – 4. 11; 17. – 18. 11.

Místo konání

 • K-centrum, Senovážné nám. 23, Praha 1 (6 min pěšky od Hlavního nádraží, do 6 minut pěšky metro B, C, tramvajová zastávka Jindřišská)
 • Navázali jsme spolupráci s jednou z nevětších vzdělávacích společností 1. VOX a. s. Kurzy budou probíhat v jejích prostorách. Můžete se těšit na příjemné učebny a skvělé občerstvení.

Komu je kurz určen

 • Kurz je pro toho, kdo chce rozvinout svou osobnost v oblasti vedení lidí a zároveň získat praktické zkušenosti kouče se zaměřením na leadership. Důraz klademe na skutečné situace a problémy z reálného života.
 • Kurz je také vhodný pro zaměstnance firem jako ucelený program rozvoje měkkých dovedností, osobní zralosti a vedení lidí (a navíc k tomu získají také rekvalifikaci – kouč, kterou mohou využít např. jako interní firemní koučové).

Počet studentů v kurzu

 • Abychom se Vám mohly maximálně věnovat, tak kapacita kurzu je 12 studentů.

Co získá absolvent kurzu

 • Kurz je zaměřený nejen na získání kvalifikace kouče, ale také na osobnostní růst účastníků, aby se stali excelentními leadery. Propojení s ostatními lidmi jdoucími za podobným cílem, praktické nácviky a sdílení vzájemných zkušeností vytváří jedinečnou dynamiku každého kurzu. Kurz je pro většinu účastníků zcela zásadním přínosem pro další život.

Akreditace

 • Náš vzdělávací program je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Úspěšní absolventi získají „Osvědčení o rekvalifikaci“ s celostátní platností pro pracovní činnost “kouč”.

Formát a koncept výuky

 • Kombinace prezenčního kurzu a distančního (on-line) vzdělávání. Rozsah vzdělávacího programu je 121 vyučovacích hodin, z toho 70 prezenčně a 51 distančně.

V čem se náš kurz liší od ostatních kurzů

 • Při tvorbě programu kurzu jsme vycházely z moderních poznatků psychologie, koučinku, leadershipu, neurověd, NLP (neurolingvistického programování), mindfulness a práce s podvědomím. Kurz je postaven na základě našich dlouhodobých lektorských zkušeností s prací se skupinami a týmy v různém firemním prostředí a také na praktických zkušenostech s individuálními klienty, a to jak v koučinku, tak v psychologickém poradenství.
 • U účastníků po absolvování kurzu dochází k velkému osobnímu růstu, který má pozitivní vliv na jejich další život.

Co se v průběhu kurzu naučíte (profil absolventa)

 • Používat filozofii a metody koučinku v oblasti leadershipu a firemního prostředí
 • Lépe rozumět sobě a druhým, koučování leaderů
 • Zvládat vlastní i cizí destruktivní myšlenkové a emoční vzorce a postupně je měnit jak u sebe, tak u svých klientů
 • Budovat autoritu a vliv leadera, pracovat se silnými a slabými stránkami osobnosti
 • Přístupy a techniky NLP a Mindfulness při koučování leaderů
 • Pracovat se sebereflexí a přijímat a poskytovat konstruktivní zpětnou vazbu,
 • Efektivní komunikaci a asertivitu
 • Získat vyšší sebedůvěru a komunikační schopnosti, zvládat obtížné životní situace a krize
 • Budovat diversitní firemní kulturu s exkluzivní metodou 5 chairs
 • Základy marketingu a know-how pro vybudování vlastní praxe kouče
 • Iniciovat a přijímat životní změny, lépe řešit problémy a konflikty a snadněji se rozhodovat

Navíc dostanete zdarma

 • Kvalitní studijní materiály
 • Hodinu koučování s lektorkou

Knihy

 • Myšlení pod kontrolou – Alfa stav a jeho využití v pracovním a osobním životě (Radka Loja, Grada 2022)
 • Audionahrávky ke knize Myšlení pod kontrolou
 • Emoce pod kontrolou – Pět kroků pro zvládání emocí (Radka Loja, Grada 2019)
 • Empatická a asertivní komunikace (Olga Lošťáková, Grada 2020)

Termíny – rok 2023

Setkáme se 12 krát (pátek + sobota), v čase od 9:00 – 16:00 (hodina přestávka na oběd). Na posledním setkání bude probíhat ověření znalostí (ústní a písemnou formou), oslava a předání certifikátů.

leden – červen 2023 (plně obsazeno)

 • 20. – 21. 1.; 24. – 25. 2.; 24. – 25. 3.; 21. – 22. 4.; 26. – 27. 5.
 • 9. – 10. 6. prezenční leadership kurz
  .

září – prosinec 2023 (zatím volná místa):

 • 22. – 23. 9.; 6. – 7. 10.; 20. – 21. 10.; 3. – 4. 11; 17. – 18. 11.
 • 1. – 2. 12. (prezenční leadership)

Místo konání

 • K-centrum, Senovážné nám. 23, Praha 1 (6 min pěšky od Hlavního nádraží, do 6 minut pěšky metro B, C, tramvajová zastávka Jindřišská)
 • Navázali jsme spolupráci s jednou z nevětších vzdělávacích společností 1. VOX a. s. Kurzy budou probíhat v jejích prostorách. Můžete se těšit na příjemné učebny a skvělé občerstvení.

Lektoři a garant akreditovaného kurzu

Lektorky mají dlouhodobou praxi v oblasti koučinku, psychologického poradenství, leadershipu, managementu a vzdělávání.

Garantka a lektorka

Ing. Mgr. Radka Loja, MANLP

Radka je lektorka, koučka a psycholožka. Dříve pracovala v auditorských firmách PWC a EY. Je autorkou knih Emoce pod kontrolou (Grada 2019), Myšlení pod kontrolou (Grada 2022). Více se o ní dozvíte na tomto odkazu Radka Loja.

Lektorka

Mgr. Olga Lošťáková, DiS., M.A.

Olga je lektorka, koučka a psycholožka. Má rozsáhlou praxi v oblasti HR a vzdělávání. Je autorkou knihy Empatická a asertivní komunikace (Grada 2020). Více se o ní dozvíte na tomto odkazu Olga Lošťáková. 

Lektorka

Lucie Řepková

Lucie je nadanou studentkou Vysoké školy ekonomie a managementu. Má bohaté zkušenosti v oblasti marketingu, budování brandu a v práci se sociálními sítěmi. Více se o ní dozvíte na tomto odkazu Lucie Řepková.

Chcete se něco zeptat?

Pokud byste se rádi na něco ohledně kurzů zeptali, napište nám anebo rovnou zavolejte: