7.7.2022

Kouč se zaměřením na osobní rozvoj

Lednové termíny byly plně obsazeny. Na září jsme vypsaly dva běhy. Děkujeme za Váš zájem.

Naše kurzy jsou zařazeny MPSV do e-shopu rekvalifikací Jsemvkurzu. Můžete je mít proplacené od státu. Postup pro přihlášení a více informací naleznete na tomto odkazu.

Navázali jsme spolupráci s jednou z největších vzdělávacích společností 1. VOX a. s.
Kurzy probíhají v jejích prostorách. Můžete se těšit na příjemné učebny a skvělé občerstvení.

Komu je kurz určen

 • Kurz je pro každého, kdo chce získat praktické zkušenosti kouče a také pracovat na vlastním osobním rozvoji (práce s emočními a myšlenkovými vzory, asertivita, atd.). V kurzu se zaměřujeme na skutečné situace a problémy z reálného života.
 • Kurz jsou vhodný pro zaměstnance firem jako ucelený program rozvoje měkkých dovedností, osobní zralosti a vedení lidí (a navíc k tomu získají také rekvalifikaci – kouč, kterou mohou využít např. jako interní firemní koučové).

Počet studentů v kurzu

 • Abychom se Vám mohly maximálně věnovat, tak kapacita kurzu je 15 studentů.

Co získá absolvent kurzu

 • Kurz je zaměřený nejen na získání kvalifikace kouče, ale také na osobnostní růst a rozvoj účastníků. Propojení s ostatními lidmi jdoucími za podobným cílem, praktické nácviky a sdílení vzájemných zkušeností vytváří jedinečnou dynamiku každého kurzu. Kurz je pro většinu účastníků zcela zásadním přínosem pro další život.

Akreditace

 • Náš vzdělávací program je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Úspěšní absolventi získají „Osvědčení o rekvalifikaci“ s celostátní platností pro pracovní činnost “kouč”.

V čem se náš kurz liší od ostatních kurzů

 • Kombinujeme prezenční vzdělávání a e-learning (celkem 121 hodin).
 • E-learning je na platformě LMS MOODLE (obsahuje texty, úkoly, videa, audia, testy osobnosti).
 • Autorky programu jsou zkušené psycholožky, koučky a lektorky. Kurz je postaven na základě jejich dlouhodobých zkušeností s prací se skupinami a týmy v různém firemním prostředí a také na praktických zkušenostech s individuálními klienty, a to jak v koučinku, tak v psychologickém poradenství. 
 • Kurz je zaměřený na získání kvalifikace kouče, osobnostní růst a rozvoj účastníků.
 • Budujeme komunitu pro spolupráci, supervize a vzájemný koučink, budeme se setkávat také po skončení programu.
 • Při tvorbě koncepce kurzu jsme vycházely z moderních poznatků psychologie, neurověd, NLP (neurolingvistického programování), mindfulness, hypnózy a práce s podvědomím.

Formát a koncept výuky

Kombinace prezenčního kurzu a e-learningu (distančního vzdělávání). Rozsah vzdělávacího programu je 121 vyučovacích hodin, z toho 70 prezenčně a 51 distančně..

E-learning (distanční část)

 • Vzdělávací program začíná e-learningem (distanční částí, 51 hodin). S výukou můžete začít hned po přihlášení a úhradě ceny vzdělávacího programu. Pokud na absolvování distanční části nenajdete čas, lze ji absolvovat i v průběhu prezenčního kurzu.
 • E-learning máme na platformě https://e-seberozvoj.cz/. Využíváme Learning Management System (LMS) Moodle. Moodle je osvědčený, mezinárodní LMS s českou podporou, který využívají vysoké školy po celém světě.
 • Náš e-learning obsahuje videa, prezentace, testy osobnosti, cvičení, úkoly, audionahrávky a další texty. Přístupy vám zůstanou také po ukončení kurzu.
  .

Prezenční část

 • Prezenční část je v rozsahu 70 vyučovacích hodin. Jedná se o 10 výukových dnů, kde se účastníci fyzicky potkají s lektory v učebně.
 • V prezenční části kurzu se zaměřujeme na praktický nácvik koučinku, a to jak v roli kouče, tak koučovaného. Důraz klademe na osobní rozvoj (emoční a myšlenkové vzory, efektivní komunikaci, atd.), témata, cíle a reálné problémy účastníků.

.
Podpůrné skupiny

 • Abyste si koučování a probíraná témata zažili do hloubky, rozdělíte se do menších skupinek (ideálně po třech) kde budete trénovat a vzájemně si sdílet zkušenosti. Můžete se scházet osobně nebo online. Doporučujeme minimálně 10 hodin.
  .

U účastníků po absolvování kurzu dochází k velkému osobnímu růstu, který má pozitivní vliv na jejich další život.

Lektoři a garant akreditovaného kurzu

Lektorky mají dlouhodobou praxi v oblasti koučinku, psychologického poradenství, leadershipu, managementu a vzdělávání.

Garantka a lektorka

Ing. Mgr. Radka Loja, MANLP

Radka je lektorka, koučka a psycholožka. Dříve pracovala v auditorských firmách PWC a EY. Je autorkou knih Emoce pod kontrolou (Grada 2019), Myšlení pod kontrolou (Grada 2022). Více se o ní dozvíte na tomto odkazu Radka Loja.

Lektorka

Mgr. Olga Lošťáková, DiS., M.A.

Olga je lektorka, koučka a psycholožka. Má rozsáhlou praxi v oblasti HR a vzdělávání. Je autorkou knihy Empatická a asertivní komunikace (Grada 2020). Více se o ní dozvíte na tomto odkazu Olga Lošťáková. 

Lektorka

Lucie Řepková

Lucie je nadanou studentkou Vysoké školy ekonomie a managementu. Má bohaté zkušenosti v oblasti marketingu, budování brandu a v práci se sociálními sítěmi. Více se o ní dozvíte na tomto odkazu Lucie Řepková.

Co se v průběhu kurzu naučíte (profil absolventa)

 • Používat filozofii a metody koučinku
 • Lépe rozumět sobě a druhým, koučování sebe a druhých
 • Rozpoznávat a zvládat vlastní i cizí destruktivní myšlenkové a emoční vzorce a postupně je měnit jak u sebe, tak u svých klientů
 • Lépe pracovat s vlastními a cizími emocemi, se svým myšlením, intuicí a stresem
 • Přístupy a techniky NLP a Mindfulness při koučování
 • Rozvinout svoji empatii a dokázat se dívat na věci z úhlu pohledu druhých a přitom zůstat sám sebou
 • Získat vyšší sebedůvěru a komunikační schopnosti
 • Pracovat se sebereflexí a přijímat a poskytovat konstruktivní zpětnou vazbu
 • Iniciovat a přijímat životní změny, lépe řešit problémy a konflikty a snadněji se rozhodovat
 • Zvládat obtížné životní situace a krize
 • Základy marketingu a know-how pro vybudování vlastní praxe kouče

Učební osnovy (stručně)

 • Role kouče, koučování, etika (základy koučinku, principy koučování)
 • Raport – navázání vztahu s klientem (úvodní konzultace, kontrakt, vytvoření klima důvěry a pochopení)
 • Práce s klientem (vedení koučovacího rozhovoru, koučovací techniky a metody, kladení otázek, koučovací model GROW, manuál kouče)
 • Neurovědy a psychologie (mozek a psychika, vědomí a nevědomí)
 • Přístup NLP ke koučinku, principy, základní techniky (vzorce myšlení, emoční vzorce, filtry vnímání, roviny vlivu, metafory, techniky)
 • Přístup a techniky mindfulness v koučinku (základy meditace, princip přítomnosti, pozorování myšlenek a emocí, techniky práce s tělem, metody řízené imaginace a vizualizace)
 • Vize a cíle (tvorba vize, stanovení realistických cílů – kritéria, práce s motivací a osobní odpovědností, zkoumání vnitřních zdrojů a jejich využití)
 • Práce s myšlením, alfa stav, hypnóza a autohypnóza, práce s podvědomím (sugesce, programování mysli)
 • Práce s emocemi, sebevědomí, pozitivní myšlení, stres a syndrom vyhoření (tvorba emoční mapy, psychosomatika, techniky zvládání emocí, rozhodování, atribuční styly, psychohygiena)
 • Asertivita a komunikační dovednosti (efektivní komunikace, zvládání konfliktů, asertivní techniky, aktivní naslouchání, krizová komunikace)
 • Typologie osobnosti (MBTI a GPOP, DISC)
 • Zvládání obtížných životních situací a krizí (krize a zdroje, pět fází krize, nalezení nových nápadů a řešení)
 • Etiketa (zásady etikety)
 • Marketing a know-how pro vybudování vlastní praxe (branding, budování osobní značky, obsahový marketing pro vlastní praxi)
 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Navíc dostanete zdarma

 • Manuál kouče
 • Kvalitní studijní materiály

Knihy

 • Myšlení pod kontrolou – Alfa stav a jeho využití v pracovním a osobním životě (Radka Loja, Grada 2022)
 • Audionahrávky ke knize Myšlení pod kontrolou
 • Emoce pod kontrolou – Pět kroků pro zvládání emocí (Radka Loja, Grada 2019)
 • Empatická a asertivní komunikace (Olga Lošťáková, Grada 2020)

Vstupní předpoklady

 • Ukončené střední vzdělání, dosažený minimální věk 18 let, základní uživatelská znalost práce na PC

Termíny – rok 2023

Setkáme se 10 krát, v čase od 9:00 – 16:00 (hodina přestávka na oběd). Na posledním setkání bude probíhat ověření znalostí (ústní a písemnou formou), oslava a předání certifikátů.

leden – květen 2023 (plně obsazeno)

Pro velký zájem na podzim otevíráme 2 běhy:

září – listopad 2023, běh A (posledních několik volných míst):

 • 22. – 23. 9.; 6. – 7. 10.; 20. – 21. 10.; 3. – 4. 11; 17. – 18. 11.

 • .

září – listopad 2023, běh B (zatím volná místa):

 • 15. – 16. 9.; 8. – 9. 10.; 27. – 28. 10.; 10. – 11. 11; 19. – 20. 11.

Místo konání

 • K-centrum, Senovážné nám. 23, Praha 1 (6 min pěšky od Hlavního nádraží, do 6 minut pěšky metro B, C, tramvajová zastávka Jindřišská)
 • Kurz bude probíhat v prostorech 1. VOX. a. s. Můžete se těšit na příjemné učebny a skvělé občerstvení.

Cena

 • Cena kurzu včetně studijních materiálů, knih, hodiny osobního koučinku a přístupů do on-line vzdělávání: 37 500 Kč bez DPH
 • Studenti získají slevu 20 %
 • Po dohodě můžete platit ve splátkách

 • Co když zaplatím a pak nemohu přijít?
  Stát se může cokoliv. Pro získání certifikátu je potřeba zúčastnit se alespoň 80 % výuky. Pokud budete chybět, můžete si zameškané dny doplnit s dalším kurzem.
 • Jak se mám přihlásit na kurz?
  Kliknete na tlačítko níže „Chci se přihlásit“. Budete přesměrování na můj druhý web Mindtrix.cz, kde vyplníte přihlašovací formulář a my Vám pošleme fakturu a další informace.

.

Chcete se něco zeptat?

Pokud byste se rádi na něco ohledně kurzů zeptali, napište nám anebo rovnou zavolejte: