Když nemáme emoce …

Když nemáme emoce, ale emoce mají nás.

O konfliktech vnějších i vnitřních si povídají Jan Majer a Radka Loja.

Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. Emočně inteligentní lidé mají dobrý vztah sami se sebou a dokážou dobře odhadnout, jaké pocity svým jednáním vyvolávají v druhých. I ti nejlepší jsou ale stále jen na cestě k ideálu – k bezkonfliktním vztahům. Jak daleko se dá dojít čtením článků a knížek? A jak potřebné znalosti dostat do života, aby nám ho opravdu usnadnily? O tom přemýšlejí nahlas šéfredaktor Psychologie.cz Jan Majer a psycholožka Radka Loja.

Podcast si můžete poslechnout zde: https://psychologie.cz/kdyz-nemame-emoce/