Jak více využívat náš mozek a nalézat nová řešení

Učení, práce s informacemi, kreativní myšlení je celoživotní proces, který má hluboký význam pro každého člověka. Tento proces je úzce spojen s tím, jak využíváme náš mozek. Mozek slouží jako hlavní nástroj pro naše myšlení. Je proto potřeba se ho naučit správně používat. Když potřebujeme myslet, tak efektivně a kreativně. Stejně důležité je ale také umět nemyslet a nechat mozek odpočinout a tzv. se „skonsolidovat“. K tomu můžeme využít „Mindfullness“.

Naučit se pracovat s informacemi, ukládat je přehledně do paměti, umět je využívat a propojovat s dosavadními znalostmi a zkušenostmi je klíčová dovednost dnešní doby.

Dobrý nápad vám může vydělat peníze, pomoci ve složité situaci nebo potěšit druhé. Kreativní a efektivní využití mozku není pouze doménou géniů, ale je to schopnost, kterou se můžete naučit, a sami se jimi stát. Existují postupy, které nám to mohou usnadnit. Tyto postupy se používají v úspěšných inovativních firmách.

Náš mozek,  je sestaven ze dvou hemisfér. Levá  hemisféra mozku je zodpovědná za logiku, analytiku, text, hovor a čísla. Pravá hemisféra má na starosti hudbu, strukturální způsob myšlení, intuici, kreativitu a obrazotvornost. Celý náš vzdělávací systém je založen na intenzivním použití levé hemisféry s důrazem na lineární logický přístup. Tento přístup často vede k řešení, která nejsou efektivní a neustále se opakují dokola. Pouze integrální použití mozku, to znamená využití obou mozkových hemisfér, je klíčem úspěšného procesu učení a kreativního a efektivního řešení situací.

Lidský mozek nepřetržitě vysílá elektrické signály a neustále komunikuje. Elektrická aktivita, produkovaná mozkem je známá jako mozkové vlny (frekvence) a odráží stav našeho vědomí. Realita, kterou vnímáme je spíše odrazem našich myšlenek, emocí a momentálního rozpoložení. V podstatě by se dalo říci, že existuje tolik realit, kolik je na světě lidí.

Rozlišujeme pět různých druhů mozkových vln: gama, beta, alfa, théta a delta. Jde o zcela přirozený, biologický stav. Každý z nás v průběhu dne prožívá tyto různé stavy, přičemž jeden z nich je obvykle dominantní. Ne každý však tyto stavy umí prožívat vědomě a následně je využívat (všechny stavy vědomě prožívat zřejmě nelze).

  • Pásmo gama je mezi 33 a 20 Hz. Nejlépe by se tato frekvence dala charakterizovat jako stav stresu a rozčilení.
  • Pásmo beta odpovídá frekvenci mezi 20 a 14 Hz. V některé literatuře se uvádí rozsah od 30 do 13 kmitů za vteřinu. Odpovídá bdělému stavu a logickému myšlení. Je zapojena převážně levá hemisféra.
  • Jestliže náš mozek zpomalí, dostaneme se do takzvaného alfa pásma, které leží v rozsahu mezi 14 až 7 Hz. Z našeho běžného života je známe jako bdělé snění, zahledění se do prázdna, začátek usínání. Tomuto stavu odpovídá takzvané intuitivní myšlení a jsou do něj zapojeny obě mozkové hemisféry.
  • Ještě pomalejší je frekvence theta, která leží mezi 7 a 4 Hz. Je známa jako jedna ze spánkových fází.
  • Frekvence delta od 4 do 0,5 Hz představuje hluboký spánek, bezvědomí, kóma či celkovou anestézii na operačním sále.

Mozkové vlny alfa jsou obecně považovány za nejzdravější frekvence. Pokud náš mozek dokážeme vědomě přeladit do těchto frekvencí a naučíme se v nich „vědomě fungovat“, potom dosáhneme mnohem lepších a efektivnějších řešení každodenních úkolů. Jednoduše řečeno: napadne nás to, co by nás jinak nenapadlo.  V tomto stavu dokážeme použít mnohem větší část výkonu našeho mozku a dostaneme řešení, na kterém se spolupodílejí obě mozkové hemisféry, neboť na těchto hladinách jsou vzájemně synchronizované. V tomto stavu také tělo a mysl dokáže relaxovat, léčit se, dobíjet si baterky, neutralizovat stres apod. S využitím alfa frekvencí je rovněž ideální se učit a propojovat informace, zlepšovat paměť.

Moje osobní zkušenost s vědomým využitím alfa frekvence je dlouhodobá a hluboká. Nejvíce využívám při přípravě seminářů, denně při relaxaci, meditaci, dobíjení baterek, práci se sny, práci s klienty apod. Dálkově studuji na Filosofické fakultě University Palackého psychologii, takže alfa hladinu používám při učení a přípravě na zkoušky.

Radka Loja