Chcete být efektivní a úspěšní? Osvojte si těchto sedm návyků

(Autor: Radka Loja, publikováno 11. 9. 2017 na Forbes)

Chtěli byste dosáhnout úspěchu, klidu, osobní svobody a vyrovnanosti. Díky těmto návykům se vám to může poradit. Řiďte se jimi a na každý se dívejte jako na milník, který leží na cestě k dlouhodobé změně vašeho pracovního i osobního života.

Autorem této koncepce je americký trenér leadershipu Stephen R. Covey, který zdůrazňuje, že nejprve musíte začít sami u sebe a poté těchto návyků využít k působení na své okolí – k tomu, aby i ostatní začali jednat v souladu s principy skutečně efektivního chování.

Já jsem jeho rady shrnula a doplnila vlastními doporučeními.

1. Buďte proaktivní

Být proaktivní je něco víc než být iniciativní. Být proaktivní znamená žít podle vlastních zvolených hodnot.

„Znamená to, že jako lidská bytost přijímáte zodpovědnost za svůj život. Dokážete si volit své reakce. Nejste již hračkou vlastních emocí, které si s vámi dělají to, co chtějí.“

2. Každé své konání začínejte s vizí výstupu – s vizí cíle

Začínejte každý den s představou, že je to třeba poslední den vašeho života. Konec je výstupním kritériem – podle něj poměřujte vše. Samozřejmě, že i cesta je cíl, ale je dobré vědět, kam směřujeme.

„Hned od začátku myslete na konec. Čeho má být dosaženo. Zvolte si svůj vlastní hodnotový systém, kterému věříte. Napište si vlastní filosofii.“

3. To nejdůležitější dávejte na první místo

Tento návyk určuje rychlost, koordinaci, logistiku a postupy při zachování určeného směru. Pomáhá vám soustředit se na priority a šetřit svůj čas na důležité věci.

„Skutečným cílem tohoto návyku není řídit čas, ale sám sebe. Nedovolte, aby věci, na kterých vám záleží nejvíc, byly ohroženy věcmi, na kterých vám záleží nejméně. Přeorganizujte si život podle cílů, které jste si sami zvolili a žijte podle nich.“

4. Myslete způsobem win – win

„Přemýšlejte tak, aby získaly obě strany.“

Nastavení mysli na řešení win-win vyžaduje velkou odvahu, sebedůvěru a empatii. Odvahu ozvat se, pokud vás bude druhá strana chtít zatlačit do kouta a sebedůvěru s empatií při komunikaci a navrhování řešení. Je to rovnováha mezi sebeúctou a úctou k ostatním a mezi odvahou a ohleduplností.

„Výhra pro všechny není technikou, je to filosofie – založená na integritě, charakteru a mentalitě hojnosti, že je dost místa pro všechny.“

5. Nejdříve se snažte pochopit a až potom být pochopen

Poslouchejte a až potom sami vyjádřete svůj názor. Většina lidí chce, aby byli první pochopeni oni. Pokud obě strany usilují o totéž, máme kolektivní monolog neboli dialog hluchých. Nikdo nikoho neposlouchá, protože buď sám mluví nebo si v duchu připravuje svou vlastní řeč.

„Naučte se aktivně a empaticky naslouchat a až po té mluvit. Budete ohromeni dosaženými výsledky.“

6. Osvojte si synergii – návyk tvořivé spolupráce

Tento návyk spočívá v tvořivosti a nalézání nových nejlepších možných řešení. Mluvte s druhými a hledejte spolu tak dlouho, dokud nenajdete řešení, se kterým budete všichni spokojeni. Synergie není totéž, co kompromis. Její pravou podstatou je, že výsledný celek je lepší než jeho části.

„Synergie je vrcholem všech předchozích návyků a je funkční v rodině, mezi přáteli i v práci.“

7. Naučte se ostřit pilu – návyk vlastní sebeobnovy

Ostřením pily je myšleno udržování vlastní dobré kondice. Jedná se o neustálé obnovování a doplňování energie do všech složek naší osobnosti: fyzického já, psychického já, duchovního já, společenského i citového já. Pěstováním tohoto návyku posilujete všechny předchozí.

„Dejte si čas na nabroušení pily. Bruste ji pravidelně. Udržujete tím největší jmění, které máte – sami sebe.“

Ať se Vám tento den stane něco pěkného!

Radka

Pokud si přejete, přihlašte se k odběru našeho newsletteru  zde