Bachovy esence

Bachovy esence jsou léčebné esence, které vytvořil v roce 1930 anglický lékař a homeopat Dr. Edward Bach. Bachovy esence nejčastěji používám jako doplňkovou terapii k masážím nebo kineziologii. To znamená, že během rozhovoru zjistíme i které esence by Vám případně mohly pomoci. Pokud chcete pouze namíchat esence, potom si spolu popovídáme (cca 30 minut) a na základě našeho rozhovoru vám esence namíchám. Bachovy esence pomáhají pozitivně zvládat emocionální nároky každodenního života a nastolit vnitřní rovnováhu. Esence jsou vyrobeny z divoce rostoucích květů a keřů a užívají se ve formě kapek.

JAK SE BACHOVY ESENCE UŽÍVAJÍ?

Do sklenice s vodou nakapete dvě kapky vybrané esence (u krizové esence čtyři) a upíjíte během dne tak často, jak cítíte potřebu. Při dlouhodobém užívání dáte do mixovací lahvičky 30 ml pramenité vody a doporučuji pro konzervaci přidat 2-3 kapky alkoholu (např. brandy). Do této lahvičky můžete namíchat až 7 esencí, vždy po 2 kapkách. Takto přichystaná lahvička vydrží po dobu 4 týdnů. Užíváte 4 kapky 4x denně. Esence můžete užívat, jak dlouho uznáte za vhodné. Esence můžete přimíchat i do koupele a krémů.

ZÁKLADNÍ PŘEHLED ESENCÍ

Poznejte, jak se cítíte…

ČELIT SVÝM STRACHŮM

Aspen Topol osika máte nevysvětlitelné obavy, jste nervózní
Mimulus Kejklířka skvrnitá máte časté obavy ze známých věcí, ze smrti, nemoci, zkoušky apod.
Rock Rose Devaterník penízkovitý neustále propadáte panice, strachu a pocitu bezmoci
Cherry Plum Slíva třešňová máte obavy ze ztráty sebekontroly, stav hlubokého zoufalství
Red Chestnut Červený kaštan trpíte přehnanými obavami a starostí o druhé

ŽÍT NAPLNO

Honeysuckle Zimolez kozí list žijete neustále v minulosti, ovládá vás nostalgie
Clematis Bílá lesní réva nemáte zájem o okolní dění, oddáváte se snění za bílého dne
Chestnut Bud Poupě jírovce, koňského kaštanu neumíte se poučit ze zkušeností, stále opakujete stejnou chybu
White Chestnut Bílý kaštan v hlavě vám neustále kolují tíživé myšlenky, kterých se neumíte zbavit, propadáte vnitřním samomluvám
Wild Rose Planá šípková růže jste apatičtí, pociťujete resignaci, vnitřně jste kapitulovali
Mustard Hořčice polní bez zjevných důvodů propadáte melancholii
Olive Oliva trpíte tělesnou i duševní únavou a vyčerpáním

PŘIBLÍŽIT SE OSTATNÍM

Heather Vřes obecný nechcete být sám, mluvíte pořád jenom o sobě, nezabýváte se ničím jiným než sebou
Impatiens Netýkavka žlázonosná jste popudliví, netrpěliví, reagujete velmi prudce
Water Violet Žebratka bahenní dáváte přednost samotě, jste často hrdě rezervovaní

ZNÁT SVOU VLASTNÍ MYSL

Hornbeam Habr obecný máte kolísavé nálady, chybí vám potěšení, pociťujete mentální únavu
Gentian Hořec nahořklý rychle ztrácíte odvahu, propadáte pochybnostem a skepsi
Gorse Hlodáš evropský přepadá vás beznaděj, zklamání a pesimismus
Scleranthus Chmerek roční trpíte nerozhodností a vnitřní nevyrovnaností
Cerato Rožec zpochybňujete svou schopnost odhadnout situaci
Wild Oat Sveřep větevnatý cítíte nespokojenost, protože nenacházíte svůj pravý životní styl a své poslání

NAJÍT RADOST A NADĚJI

Star Of Bethlehem Snědek okoličnatý zažili jste právě tělesný či duševní šok
Willow Vrba žlutá cítíte zatrpklost, vnitřní hněv, považujete se za „oběť osudu“
Elm Jilm máte pocity přehnané odpovědnosti, která vás vyčerpává
Pine Borovice lesní máte neustálé výčitky svědomí a pocity viny
Larch Modřín opadavý máte nedostatek sebedůvěry, trpíte komplexem méněcennosti
Sweet Chestnut Kaštan jedlý propadáte zoufalství, pocitu, že už víc neunesete
Oak Dub letní silný pocit odpovědnosti vás stále nutí zdolávat překážky, ale i pak se cítíte sklíčeně a vyčerpaně
Crab Apple Plané jablko máte o sobě nevalnou představu, stydíte se za svůj vzhled

 ŽÍT A NECHAT ŽÍT

Vine Vinná réva máte silnou ctižádost a vůli dominovat mezi ostatními
Vervain Sporýš lékařský jste plni entusiasmu a snažíte se pokaždé prosadit, i když to přesahuje vaše síly
Beech Buk lesní jste kritický a netolerantní k ostatním
Chicory Čekanka – obecná máte majetnické sklony, často manipulujete lidmi
Rock Water Voda z léčivých pramenů kladete na sebe vysoké požadavky, nejste dostatečně flexibilní, zastáváte ustrnulé názory

 ZŮSTAT SÁM SEBOU

Agrimony Řepík lékařský za usměvavou tváří ukrýváte problémy
Centaury Zeměžluč lékařská máte těžkosti říci ne, neumíte požádat o pomoc
Holly Cesmína ostrolistá máte návaly žárlivosti, zlosti, hněvu a nenávisti
Walnut Vlašský ořech cítíte se být v rozhodujícím životním období a hledáte úkryt před nejistotou a zápornými vlivy okolí
PRVNÍ POMOC Rescue Remedy SOS Krizová esence

Radka Loja

zdroj: inforační letáky společnosti Aquamarin