On-line kurzy: Emoce pod kontrolou I a II

 • Připravila jsem pro Vás společně s týmem SEDUO kurz: Emoce pod kontrolou I, II
 • Kurzy rozhodně nejsou teoretické. Obsahují mnoho praktických technik a cvičení.
 • Pozor – rozhodně se nejedná o potlačování emocí a zachování si strnulé masky. Jde o to, naučit se vyjadřovat a prožívat emoce přiměřeným způsobem. Kurzy si můžete zakoupit na níže uvedených odkazech

EMOCE POD KONTROLOU I

Emoční inteligence a sebeuvědomění

V kurzu naučíte jak:

 • vám emoční inteligence může pomoci k dosažení úspěchu a vyrovnanosti,
 • rozpoznat a pracovat se svými pocity,
 • jak se snadněji a správněji rozhodovat na základě informací, které emoce nesou,
 • jak vaše konkrétní emoční vzorce ovlivňují vaši sebedůvěru, chování, myšlení a pocity a odkud pocházejí,
 • poznat vlastní destruktivní myšlenkové formy a co vám způsobují,
 • pracují spouštěče vašich emocí, a jaké mají dopady na vaše jednání,
 • dostat svůj život do rovnováhy,
 • posílit svoji psychickou odolnost a sebedůvěru.

Kurz je doplněn praktickými pracovními listy, které vám poslouží k zamyšlení se nad vlastním životem, myšlenkami, emocemi, jednáním a vztahy.

Poznejte své emoce a naučte se s nimi pracovat, získáte tak spoustu výhod jak v osobním, tak pracovním životě!

Kurz si můžete zakoupit  Zde

EMOCE POD KONTROLOU II

Pět kroků ke zvládání emocí

V kurzu naučíte jak:

 • pracovat se svými emočními vzorci, spouštěči a destruktivními myšlenkovými formami,
 • nepodlehnout emočním únosům ať už vzteku, smutku, bezmoci nebo přílišnému nadšením či radosti,
 • vnímat věci, události a lidi jako celky – v dobrém i špatném,
 • analyzovat, vizualizovat a propouštět negativní emoce a myšlenky,
 • pracovat s dechem, s tělem a kotvit se v přítomnosti, abyste se cítili lépe a silněji,
 • provádět psychohygienu,
 • jednoduše relaxovat, meditovat a naladit se na mozkové vlny Alfa.

V průběhu kurzu si mnoho technik vyzkoušíte přímo se mnou. Kurz je doplněn písemným popisem většiny technik, takže si je budete moci později v klidu zažít.

Naučte se pracovat se svými emocemi, zvýšíte tím svoji životní energii, posílíte psychickou odolnost a sebedůvěru!

Kurz si můžete zakoupit   Zde