1.8.2018

Kurzy pro firmy

Připravím pro vás s kolegyní Olgou Lošťákovou kurzy osobního rozvoje přesně podle vašich potřeb.

Rády si s vámi sjednáme informativní schůzku. Těšíme se na spolupráci.

1. ANALÝZA POTŘEB

 • analýza potřeb účastníků a zadavatele, stanovení cílů vzdělávacího programu a školení
 • diagnostické nástroje (testy, dotazníky)
 • rozhovory s manažery a budoucími účastníky kurzu
 • úvodní workshopy

2. PŘÍPRAVA

 • příprava rozvojového programu nebo jednotlivých školení na základě získaných informací
 • zaslání pozvánek účastníkům s přípravnými úkoly
 • online video kurzy
 • příprava podkladových materiálů a e-booku

3. REALIZACE

 • interaktivní prezenční či online školení
 • případové studie
 • konkrétní úkoly a fixování požadovaných změn
 • podpora účastníků mezi bloky (koučování, konzultace, e-mailová komunikace, online video kurzy)

4. ZPĚTNÁ VAZBA

 • vyhodnocení a zpětná vazba jednotlivých školení
 • celkové vyhodnocení rozvojového programu
 • podpora výsledků formou akčních plánů, koučování, konzultací a online video kurzů
 • doporučení pro management firmy

ŠKOLIT VÁS BUDOU

Ing. Mgr. Radka Loja – lektorka, psycholožka, koučka, autorka

„Přednáším více než 17 let, hlavně emoční inteligenci, stres management, asertivní komunikaci, manažerské dovednosti a rozvoj myšlení. Kladu důraz na případové studie a praktická cvičení. Pracuji s myšlenkovými vzorci, emocemi, tělem, podvědomím a různými mentálními technikami. Více se o mně dozvíte zde …“

Mgr. Olga Lošťáková, Dis, M. A. – lektorka, psycholožka, koučka, autorka

„Už od roku 2007 trénuji soft skills, hlavně asertivní komunikaci, emoční inteligenci, manažerské dovednosti a prezentaci. Svá školení zakládám na nácviku rolových her a kameře, využívám při nich koučovací přístup. Díky tomu dochází k hlubšímu sebepoznání a k rychlejšímu osvojení nových dovedností. Více se o mně dozvíte zde …

ŠKOLÍME TYTO HLAVNÍ OBLASTI

 • Asertivní komunikace
 • Emoční inteligence
 • Zvládání stresu
 • Prezentační dovednosti
 • Manažerské dovednosti
 • Mindfulness a využití v pracovním prostředí
 • Práce s myšlením
 • Využití Alfa stavu v pracovním životě

NAŠE REFERENCE