1.8.2018

Kurzy pro firmy

Přednáším s radostí a empatií více než 17 let. Vedu vlastní semináře, pracuji pro korporace, menší či větší společnosti. Mám zkušenosti z různých firemních prostředí a oborů.

Moji klienti: EY, Model obaly, Tchibo, EWM, Asseco Solutions, SMOCR, PENTA HOSPITALS, 1. VOX a. s., Controller Institut, Verlag Dashofer, Nejvyšší kontrolní úřad, Rowan Legal, Foxconn, Shneider Electric, Česká pojišťovna, Raiffeisenbank, Metropolitní univerzita, ČVUT, Gepard, Telematika, ČEZ a další. Také učím na ESBM (European School of Business & Management).

Moje reference

Podívejte se na reference

.

Školím tyto oblasti

 • Emoční inteligence v osobním a pracovním životě
 • Zvládání stresu na pracovišti i v osobním životě
 • Všímavost (mindfulness) a její využití v osobním a pracovním prostředí
 • Asertivní komunikace
 • Psychická odolnost a výkonnost
 • Praktická typologie osobnosti – jak vyjít s různými typy lidí (detailní psychologický rozbor)
 • Time management
 • Jak více využívat mozek – myšlenkové mapy, kreativní myšlení, efektivní učení, trénink paměti
 • Prezentační dovednosti
 • Manažerské dovednosti
 • Pozitivní a negativní myšlení – vytváření realit v osobním a pracovním životě
 • Psychohygiena a prevence syndromu vyhoření
 • Work-life balance
 • Relaxační techniky s využitím v pracovním i osobním životě
 • Práce s podvědomím a mozkovými vlnami Alfa v pracovním životě
 • Zvládání obtížných životních situací a krizí
 • Sebekoučování a koučování
 • Práce s myšlením
 • Růstové a fixní myšlení

Moje kurzy jsou založeny na praktických zkušenostech s lidmi a moderních poznatcích z psychologie a neurověd. Jsou proloženy řadou příkladů, případových studií, nácviků situací a cvičení a jdou do hloubky.

.

Spolupracuji s kolegyní Olgou Lošťákovou a pro vaši firmu připravíme kurzy osobního rozvoje přesně podle vašich potřeb.

Rády si s vámi sjednáme informativní schůzku. Těšíme se na spolupráci.

1. ANALÝZA POTŘEB

 • analýza potřeb účastníků a zadavatele, stanovení cílů vzdělávacího programu a školení
 • diagnostické nástroje (testy, dotazníky)
 • rozhovory s manažery a budoucími účastníky kurzu
 • úvodní workshopy

2. PŘÍPRAVA

 • příprava rozvojového programu nebo jednotlivých školení na základě získaných informací
 • zaslání pozvánek účastníkům s přípravnými úkoly
 • online video kurzy
 • příprava podkladových materiálů a e-booku

3. REALIZACE

 • interaktivní prezenční či online školení
 • případové studie
 • konkrétní úkoly a fixování požadovaných změn
 • podpora účastníků mezi bloky (koučování, konzultace, e-mailová komunikace, online video kurzy)

4. ZPĚTNÁ VAZBA

 • vyhodnocení a zpětná vazba jednotlivých školení
 • celkové vyhodnocení rozvojového programu
 • podpora výsledků formou akčních plánů, koučování, konzultací a online video kurzů
 • doporučení pro management firmy

 

Lektorky

Ing. Mgr. Radka Loja – lektorka, psycholožka, koučka, autorka

„Přednáším více než 17 let, hlavně emoční inteligenci, stres management, asertivní komunikaci, manažerské dovednosti a rozvoj myšlení. Kladu důraz na případové studie a praktická cvičení. Pracuji s myšlenkovými vzorci, emocemi, tělem, podvědomím a různými mentálními technikami. Více se o mně dozvíte zde …“

Mgr. Olga Lošťáková, Dis, M. A. – lektorka, psycholožka, koučka, autorka

„Už od roku 2007 trénuji soft skills, hlavně asertivní komunikaci, emoční inteligenci, manažerské dovednosti a prezentaci. Svá školení zakládám na nácviku rolových her a kameře, využívám při nich koučovací přístup. Díky tomu dochází k hlubšímu sebepoznání a k rychlejšímu osvojení nových dovedností. Více se o mně dozvíte zde …

 

Naši klienti