7.10.2016

Reference

Děkuji všem za hezké reference 🙂

Controller Institut

Radka je skvělá lektorka a je jedno jestli je hlavním tématem semináře ryze hard téma jako třeba konsolidace, nebo témata, kterým se věnuje srdcem a souvisí s osobním rozvojem a jejím koníčkem – psychologií. Účastníci seminářů ji neocenili nikdy jinak, než známkou jedna (což je v rámci našich hodnocení známka nejvyšší).

Ing. Olga Cechlová (jednatelka)

pleas-iiOhlasy od účastníků školení jsou pozitivní. Školení je hodnoceno jako velmi zajímavé a přínosné. Výklad paní lektorky byl srozumitelný, praktická část pomohla účastníkům zamyslet se a vyzkoušet si jednotlivé triky. Celé školení bylo protkáno příklady ze života, účastníci měly i vlastní konkrétní dotazy, které s nimi byly probrány a zodpovězeny. Věříme, že naučené znalosti a dovednosti si účastníci osvojí a pomůže jim to lépe řešit situace v pracovním i osobním životě. Děkujeme.

Martina Janáčková (vedoucí personálního oddělení)

admin-ajax (7)

Radka Loja spolupracuje s naší vzdělávací společností více jak 15 let. Protože svou kvalifikaci zpočátku zvyšovala zejména v nadnárodních auditorských společnostech PricewaterhouseCoopers, Arthur Andersen (Ernst&Young) a věnovala se auditům, účetním závěrkám podle IFRS a konsolidacím, stala se tak zkušenou a vyhledávanou lektorkou na konsolidované účetní závěrky podle českých i mezinárodních účetních standardů. Vyjma vysoké úrovně jejích přednášek a praktického zpracování témat je nad rámec příznivě hodnocen její osobitý a přitom srozumitelný přístup.

Není proto překvapující, že se z role „hardového“ lektora posunula také do oblasti soft skills – vystudovala jednooborovou psychologii na FF UPOL, prochází výcvikem v Jungovsky orientované psychoterapii a dlouhodobě se věnuje technikám duševní práce. Její přednášky jsou založeny na moderních poznatcích z psychologie, využívá znalostí práce s podvědomím, metody pozitivního programování mysli a různé mentální techniky a vizualizaci. Jak z hodnocení vyplývá, její přednášky jsou účastníky kurzů pokládány za přínosné jak pro jejich profesní využití, tak v jejich životě osobním.

Mám za to, že Radka tak umně propojila dvě zdánlivě nesouvisející odbornosti, které se nyní maximálně vzájemně obohacují. Má osobní douška závěrem: Radka je spolehlivou profesionálkou, u které stagnace nehrozí. Děkujeme.

Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. (předsedkyně představenstva 1. VOX a.s.)

ESBM

Jako instituce, která poskytuje manažerské vzdělávání, jsme si dobře vědomi toho, že kvalita a odbornost lektorů patří mezi nejdůležitější aspekty naší činnosti. Proto nás velmi těší, že Radka Loja je pevnou součástí našeho lektorského týmu. Ačkoliv studenty provází nepříliš radostnou tématikou a to Stress managementem, její přednášky patří mezi nejoblíbenější a setkávají se s velkým úspěchem. Praxí ověřené znalosti a dovednosti, které svým posluchačům předává, jim pomáhají s překonáváním psychicky náročných situací v kariérním i osobním životě. Jednání Radky je vždy korektní, přímé a spolehlivé.

Simona Probstová (Education manager)

admin-ajax (13)

Radka je sympatická a profesionální odbornice nejen na finanční účetnictví – konsolidaci, ale také na stále populárnější soft skills témata. Oceňuji její aktivní přístup, nápomoc a konzultace při vymýšlení nových kurzů na témata, jimiž se zabývá. Semináře připravuje prakticky, což je velké plus pro účastníky. Často se na ni v oblasti účastnictví a soft témat za Nakladatelství FORUM obracím a mohu ji vřele doporučit.

Ing. Mgr. Magdalena Leimerová (Product manager)

Verlag Dashofer

„Při spolupráci s Radkou oceňuji vždy rychlou a bezproblémovou komunikaci, dodržení všech závazků a termínů. Radčiny přednášky jsou velmi lidské, srozumitelné a  na vysoce odborné úrovni. Zákazníci našeho nakladatelství jsou s jejími semináři vždy spokojeni“.

Ing. Eva Slavíková (Project manager)

Moji další klienti: