7.10.2016

Psychologické poradenství

“Nemůžete vždy změnit okolnosti ve svém životě, ale můžete změnit svůj pohled na tyto okolnosti. Ráda Vám pomohu a podělím se s Vámi o své zkušenosti.”

Pracuji s myšlením, myšlenkovými vzorci a s emocemi. Využívám své praktické znalosti s prací s podvědomím, NLP, metody pozitivního programování mysli, alfa stav, různé mentální techniky a vizualizaci. Intenzivně se zabývám prací s nočními sny.

Na téma snů jsem napsala dvě diplomové práce, které si můžete přečíst v níže uvedených odkazech:

Proč za mnou lidé chodí?

V životě narážíme na mnoho složitých situací a problémů. Důležité je se s nimi vyrovnat a nesunout je před sebou. Problémy většinou sami od sebe nemizí, ale rostou nebo se přelévají do jiných oblastí života. Vyhledat odbornou pomoc není projevem slabosti, spíše naopak. Témata poradenství jsou různá. Pro orientaci přikládám stručný výčet toho, s čím za mnou klienti chodí: životní krize, partnerské problémy, otázka výchovy dětí, sexualita, koučování, ztráta smyslu a motivace, stres v práci, úzkosti/deprese, psychosomatické potíže, sebepoznání a rozvoj.

Můj přístup jako terapeutky

  • Můj přístup se vyznačuje především tím, že Vás plně přijmu, takového/takovou jaký/jaká jste, a s plnou upřímností Vám poskytnu zpětnou vazbu.
  • Budu se Vám věnovat, jak nejlépe budu umět, ať přijdete „jen“ s momentální bezradností, nebo s dlouhodobými nesnázemi či s různými psychosomatickými onemocněními.
  • V psychoterapeutické praxi je mi blízké svobodné myšlení. Nemám ráda striktní pravidla a dogmata, o kterých se nepřemýšlí.
  • Ve své práci postupuji hlavně analyticky podle Jungovského přístupu. Pokud se domluvíme, budete dostávat „domácí úkoly“. Abychom získali lepší přístup k nevědomí, pracuji také se sny a imaginacemi. Někdy používám I-ťing, Tarotové karty nebo Symbolon – vše jako projektivní techniky, kde jednotlivé významy nacházíte Vy sami.
  • Občas k odblokování traumat používám Kineziologii. Pro podporu terapie Vám mohu namíchat směs éterických olejů nebo Bachových esencí.

Jaká bude naše spolupráce

  • Bude tak krátká nebo tak dlouhá, jak rozhodnete Vy. Od jednoho jediného setkání až po několikaměsíční či několikaletou spolupráci.
  • Bude tak intenzivní nebo tak volná, jak rozhodnete Vy. Od setkávání 1 x týdně až po setkávání 1 x měsíčně, nebo jen příležitostně.
  • Můžete se na mne obrátit telefonicky nebo písemně e-mailem, sdělit mi své představy o případné spolupráci a zeptat se na cokoli, co Vás napadne.
  • Při jednotlivých konzultacích si dělám poznámky do sešitu, abychom si mohli společně kdykoli připomenout témata a důležité momenty našich rozhovorů. K poznámkám nemá nikdo jiný přístup a nikdo jiný nemá bez Vašeho svolení právo si ho vyžádat. Některá sezení si nechávám supervidovat jiným zkušeným analytikem.
  • Domluvené termíny považuji za závazné pro obě strany – pro sebe i pro své klienty. Sezení může klient bezplatně zrušit 24 hodin před termínem. Pokud je sezení zrušeno v kratší době, klient hradí polovinu ceny.

Cena

Cena za konzultaci v délce 60 minut = 800 Kč bez DPH (DPH ve výši 168 Kč)

Cena za konzultaci v délce 90 minut = 1 200 Kč bez DPH (DPH ve výši 252 Kč)