Vizuální myšlení – základní stavební kámen kreativity

Naše myšlení je úzce spjato s obrazy. Navíc lidé rádi kreslí a dívají se na obrázky, protože působí na jejich emoce. Také potřebujeme informace, ale nechceme jimi být přehlceni. Názorný obrázek často nahradí stovky slov. Díky zapojení emocí si ho zapamatujeme lépe, než text. Když se dobrý obrázek soustředí na to podstatné, tak zmizí spousta balastu, který často obsahují dlouhé texty.

Vizualizace je proces, kdy si něco představíte. Zkuste zavřít oči a představit si, že slyšíte slovo čokoláda. Co si představíte? Pravděpodobně to nebude osm písmen, ale nejspíš nějaká čokoláda. Možná ucítíte chuť a vůni, možná vás k tomu napadne i příběh.

To, co si dokážete představit, můžete zrealizovat. Vše co vidíte v našem hmotném světě, vzniklo nejprve v představě. Totéž platí o různých životních situacích. Pokud si umíte představit jak má určitá situace dopadnout, můžete ji tím směrem posouvat.

Nemyslíme pouze slovy a písmeny, ale obrazy a asociacemi.

Existuje mnoho způsobů myšlení. Já zde jednoduše popíši dva druhy: verbální a vizuální.

>Verbální myšlení si můžeme představit třeba jako lišku, která chodí po lese a vidí stromy. Můžeme ho charakterizovat následovně:kreativita

  • myšlení, kde převažují slova;
  • používá převážně levou hemisféru a soustředí se na detail;
  • získáváme dílčí pohled na situaci.

Vizuální myšlení bychom si zase mohli představit jako orla, který letí vysoko a vidí tak celý les. Mohli bychom ho popsat následovně:orel

  • myšlení, kde převažují obrazy;
  • používá spíše pravou hemisféru a vidí celek;
  • získáváme nadhled na celou situaci.

V praktickém životě potřebujeme lišku i orla, jinak řečeno – potřebujeme vidět stromy i les, potřebujeme slovo propojit s obrazem. S verbálním myšlením nemá většina z nás potíže. Rozvíjíme ho v průběhu života, hlavně díky současnému systému školního vzdělávání, mnohem více než myšlení vizuální. Svědčí o tom např. spousta nudných textů, učebnic a knížek bez obrázků. Je tedy důležité, abychom rozvíjeli vizuální myšlení.

Základem kreativního a efektivního myšlení je poměrně složitý úkol: „Jak přimět orla a lišku ke spolupráci“ nebo-li jak propojit pravou a levou mozkovou hemisféru.

V současné době existuje celá řada různých technik a cvičení na propojení hemisfér. Patří sem například myšlenkové mapy, stereogramy (druh 3D-obrázků), asociace, kresba. Velmi důležitá pro propojení hemisfér je i pravidelná meditace. Také bylo vyvinuto spoustu on-line aplikací. Můžete zkusit zadat do internetových vyhledavačů klíčové slovo např. „cvičení hemisféry“ nebo nějak podobně a najdete spoustu zajímavých cvičení a odkazů. Tak si je s chutí vyzkoušejte. Rozhodně se vám to vyplatí.

Radka Loja