Články

Úvaha nad time managementem
Slovo „time management“ znamená efektivní řízení svého času. Základním předpokladem je fakt, že všichni máme v podstatě času stejně, ale někteří lidé toho stihnou více a ještě navíc nejsou vyčerpaní a někteří toho stihnou méně a vyčerpaní jsou. Důležitou úlohu v této situaci hraje umění efektivního plánování času a pevná vůle.    Naučit se plánovat efektivně svůj čas patří do oblasti tzv. měkkých dovedností, které se člověk může v průběhu života naučit. Když si zvládneme dobře rozvrhnout svůj den, tak dokážeme využívat i  skrytých a často zbytečně vyplýtvaných časových rezerv a získáme více času k odpočinku a na rozvoj dalších dovedností.
Klid si nemůžete koupit
Klid si nemůžete koupit, i přestože se na trhu nabízí spousta preparátů, které vám slibují jeho dosažení. Je to spíše schopnost, kterou v základu ovládáme všichni. Pokud nám má účinně pomáhat, je třeba ji rozvíjet. Touto schopností je umění soustředění neboli zaměření pozornosti či meditace. Když se soustředíte na něco příjemného, činnost mysli se zpomalí a vy automaticky relaxujete. Na druhou stranu, pokud se vaše mysl nedokáže soustředit a hlavou se vám honí tisíce věcí, jste často ve stresu, zmatení bere vám to energii a nedokážete relaxovat.
Existují problémy, které nemají řešení
Tento článek píšu jako protiváhu k těm všem motivačním citátům a článkům o úspěchu a výkonu. Samozřejmě nemá 100% platnost na všechny problémy. Nabízím ho jenom jako jiný úhel pohledu na situace, který může být někdy osvobozující. Rozhodně nemám v úmyslu nikoho demotivovat od excelentních výkonů a snahy se posouvat dál.
Jak potrénovat paměť
Spousta lidí si myslí, že se jim zhoršuje paměť a že se s tím nedá nic dělat.  To je omyl. Paměť totiž funguje podobně, jako svaly. Je nám jasné, že pokud chceme mít silné a pevné svaly, musíme je cvičit. S pamětí je to stejné. Každý může mít dobrou a spolehlivou paměť, pokud ji bude trénovat - i s malým množstvím pravidelného tréninku je možné dělat velké pokroky.  Většina principů ukládání informací do paměti vychází z mnemotechnik, které ulehčují zapamatování a zvětšují rozsah paměti. Používali je již staří Řekové, především slavní řečníci, kteří si potřebovali zapamatovat velké množství textu. Metody jsou založeny převážně na hravosti, spojování, asociacích, fantazii a na smyslových vjemech. Dobře si pamatujeme obrazy, pocity, neobvyklé a jedinečné události.
Jak více využívat náš mozek a nalézat nová řešení
Učení, práce s informacemi, kreativní myšlení je celoživotní proces, který má hluboký význam pro každého člověka. Tento proces je úzce spojen s tím, jak využíváme náš mozek. Mozek slouží jako hlavní nástroj pro naše myšlení. Je proto potřeba se ho naučit správně používat. Když potřebujeme myslet, tak efektivně a kreativně. Stejně důležité je ale také umět nemyslet a nechat mozek odpočinout a tzv. se „skonsolidovat“. K tomu můžeme využít „Mindfullness“. Naučit se pracovat s informacemi, ukládat je přehledně do paměti, umět je využívat a propojovat s dosavadními znalostmi a zkušenostmi je klíčová dovednost dnešní doby.
Autogenní trénink - návod
AUTOGENNÍ TRÉNINK Metodu autogenního tréninku vypracoval berlínský neurolog prof. J. H. Schulz. Využil některých prvků z jógy a poznatků získaných s používáním hypnózy. U zdravých lidí se AT může stát účinnou pomůckou k dosažení rychlého uklidnění, uvolnění, k zintenzivnění odpočinku, snižování citlivosti k bolesti, odstraňování nepříjemných tělesných příznaků, zvyšování výkonnosti a odolnosti vůči nepříznivým vlivům tempa moderního života a k dosažení žádoucích vlastností. Hodí se i pro mentální hygienu.
Osobnost z pohledu Jungovy analytické psychologie
Zakladatelem analytické psychologie byl švýcarský psycholog C. G. Jung. K hlavním pojmům tohoto psychologického směru se řadí především: individuální a kolektivní nevědomí, archetypy, komplexy a symboly. Analytická psychologie podporuje cíle života spojené se socializací, kterou vnímá jako cestu k druhým a individuací, která představuje cestu k sobě samému (Orel, 2012). Pojmy vědomí, nevědomí, vědomé Já Podle Junga lidská psychika zahrnuje celou naši bytost a skládá ze dvou navzájem se doplňujících, ale protikladných sfér – z vědomí a nevědomí. Podstatnou vlastností nevědomí je kompenzační funkce k vědomí.
Rituály a jejich síla, jak je provádět?
Co je to vlastně rituál? Rituálem nazýváme formálně závazný a podle předem daných pravidel probíhající obřad, který se vyznačuje vysokým symbolickým obsahem. Často je provázen určitými slovními formulacemi nebo gesty. Může mít duchovní, spirituální i náboženský charakter nebo se může týkat běžných záležitostí, například ukládání dětí k spánku, ranní sprcha …. často představuje přechod z jednoho stavu do druhého.
Éterické oleje na lásku
Na téma lásky již bylo v historii lidstva popsáno mnoho stránek. Touha, přitažlivost, krása, energie, utrpení, sjednocení protipólů představovaných mužem a ženou, bytí v jednotě….. Četné mýty vyprávějí, že muž a žena byli původně stvořeny jako jedno. Teprve později se od sebe oddělili. Podle C. G. Junga, tyto vzpomínky leží hluboko v kolektivním nevědomí lidstva. Pokud hledáte zázračný universální lék na lásku, tak zřejmě neexistuje. Pomoci vám však mohou éterické olejíčky, které zvyšují prožitek radosti, smyslnosti, citlivosti, emocionálně vás podpoří a zmírní případné strachy a úzkosti. Ke svým vlastním zkušenostem s esenciálními oleji jsem přidala informace z knihy Gabriela Mojay: Aromaterapie pro léčení duše.
Jak u sebe skutečně něco změnit
Japonské korporace již dlouho používají jemnou techniku KAIZEN na dosahování svých obchodních cílů a k tomu, aby se udržely na výsluní. Slovo KAIZEN znamená „nepřetržitý proces malých pokroků“. Pokud tuto elegantní strategii zabudujete do svého života, pomůže vám uskutečnit vaše sny. Pokud u sebe chcete něco změnit, máte v podstatě dvě možnosti: inovaci nebo KAIZEN. Inovace představuje radikální řešení, které obvykle začíná slovy: „Od zítřka začnu……“. Určitě to znáte, že uplyne měsíc, a vy pořád začínáte. Pokusy dosáhnout cíle radikálními změnami často selhávají, protože zvyšují strach a naše podvědomí se začne bránit.

Stránky