Články

Geniální nápady spočívají ve spolupráci mozkových hemisfér
Ing. Bc. Radka Loja  (Publikováno 27. 4. 2016 v Hospodářských novinách) Pokud byste rádi zaostřili své myšlení, zvýšili svoji životní spokojenost, kreativitu, pracovní výkon a našli vnitřní klid, vyzkoušejte techniky pro aktivaci obou mozkových hemisfér. Otevře se vám tak nový pohled na věc, nové možnosti a originální řešení i ve zdánlivě neřešitelné situaci. Naše myšlení je úzce spjato s obrazy. Mnoho lidí rádo kreslí a dívá se na různé formy vizuálního umění, protože působí na emoce. Také potřebujeme informace, ale nechceme jimi být přehlceni. Názorný obrázek často nahradí stovky slov. Když se soustředí na to podstatné, zmizí tak spousta balastu, který často obsahují dlouhé texty, a navíc si ho díky zapojení emocí zapamatujeme lépe než slova.
Zvládání stresu
Jak na stres Slovo stres pochází z anglického slova stress (zátěž), které vzniklo z latinského slova strigo, stringere, strinx, strictum, což znamená utahovat, stahovat, zadrhovat. Tím bylo myšleno utahovat smyčku kolem krku tomu, koho budou věšet na šibenici. Co je to stres Stres je běžná část každodenního života. Nelze se mu zcela vyhnout. Týká se každého z nás. Malá dávka stresu nás motivuje a stimuluje. Příliš dlouhý nebo velký stres nás zatěžuje a negativně působí na naše tělo i duši. Bývá často příčinou vleklých psychosomatických potíží. Z tohoto důvodu je dobré učit se s ním pracovat.
Rychlé relaxace pro okamžité snížení stresu
Stres je slovo, které se už v naší kultuře pevně zakotvilo. Už nás neděsí. Jak říkají mnozí z nás: „Patří prostě k naší době.“   Obecně by se dalo říci, že stres vzniká interakcí tří prvků: vnímané nároky, vnímaná schopnost je zvládnout a vnímaná důležitost tohoto zvládnutí. Nároky představují „to“ co po nás někdo chce nebo „to“, co chceme my sami po sobě. Schopnost je zvládnout často závisí na našich předchozích zkušenostech s danou situací. Důležitost se často odvíjí od pozitivních nebo negativních důsledků, které nám daná situace nebo požadavek, který máme zvládnout, může přinést.
Klid si nemůžete koupit
Klid si nemůžete koupit, i přestože se na trhu nabízí spousta preparátů, které vám slibují jeho dosažení. Je to spíše schopnost, kterou v základu ovládáme všichni. Pokud nám má účinně pomáhat, je třeba ji rozvíjet. Touto schopností je umění soustředění neboli zaměření pozornosti či meditace. Když se soustředíte na něco příjemného, činnost mysli se zpomalí a vy automaticky relaxujete. Na druhou stranu, pokud se vaše mysl nedokáže soustředit a hlavou se vám honí tisíce věcí, jste často ve stresu, zmatení bere vám to energii a nedokážete relaxovat.
Vizuální myšlení – základní stavební kámen kreativity
Naše myšlení je úzce spjato s obrazy. Navíc lidé rádi kreslí a dívají se na obrázky, protože působí na jejich emoce. Také potřebujeme informace, ale nechceme jimi být přehlceni. Názorný obrázek často nahradí stovky slov. Díky zapojení emocí si ho zapamatujeme lépe, než text. Když se dobrý obrázek soustředí na to podstatné, tak zmizí spousta balastu, který často obsahují dlouhé texty.    Vizualizace je proces, kdy si něco představíte. Zkuste zavřít oči a představit si, že slyšíte slovo čokoláda. Co si představíte? Pravděpodobně to nebude osm písmen, ale nejspíš nějaká čokoláda. Možná ucítíte chuť a vůni, možná vás k tomu napadne i příběh.
Úvaha nad time managementem
Slovo „time management“ znamená efektivní řízení svého času. Základním předpokladem je fakt, že všichni máme v podstatě času stejně, ale někteří lidé toho stihnou více a ještě navíc nejsou vyčerpaní a někteří toho stihnou méně a vyčerpaní jsou. Důležitou úlohu v této situaci hraje umění efektivního plánování času a pevná vůle.    Naučit se plánovat efektivně svůj čas patří do oblasti tzv. měkkých dovedností, které se člověk může v průběhu života naučit. Když si zvládneme dobře rozvrhnout svůj den, tak dokážeme využívat i  skrytých a často zbytečně vyplýtvaných časových rezerv a získáme více času k odpočinku a na rozvoj dalších dovedností.
Tvorba asociací – základ kreativních technik
Asociace jsou základem většiny kreativních technik a cvičení s pamětí. Slouží nám pro získávání informací, generování nápadů, kreativní psaní, lepší pamatování apod. Co vás napadne, pokud uslyšíte slovo „boby“? Někdo si představí „boby na sněhu“, jiný „kakaové boby“, někomu vytane na mysli třeba nějaká situace, kdy „měl z něčeho boby“. Slovo „boby“ vyvolává v každém z nás jinou asociaci.
Jak potrénovat paměť
Spousta lidí si myslí, že se jim zhoršuje paměť a že se s tím nedá nic dělat.  To je omyl. Paměť totiž funguje podobně, jako svaly. Je nám jasné, že pokud chceme mít silné a pevné svaly, musíme je cvičit. S pamětí je to stejné. Každý může mít dobrou a spolehlivou paměť, pokud ji bude trénovat - i s malým množstvím pravidelného tréninku je možné dělat velké pokroky.  Většina principů ukládání informací do paměti vychází z mnemotechnik, které ulehčují zapamatování a zvětšují rozsah paměti. Používali je již staří Řekové, především slavní řečníci, kteří si potřebovali zapamatovat velké množství textu. Metody jsou založeny převážně na hravosti, spojování, asociacích, fantazii a na smyslových vjemech. Dobře si pamatujeme obrazy, pocity, neobvyklé a jedinečné události.
Jak více využívat náš mozek a nalézat nová řešení
Učení, práce s informacemi, kreativní myšlení je celoživotní proces, který má hluboký význam pro každého člověka. Tento proces je úzce spojen s tím, jak využíváme náš mozek. Mozek slouží jako hlavní nástroj pro naše myšlení. Je proto potřeba se ho naučit správně používat. Když potřebujeme myslet, tak efektivně a kreativně. Stejně důležité je ale také umět nemyslet a nechat mozek odpočinout a tzv. se „skonsolidovat“. K tomu můžeme využít „Mindfullness“. Naučit se pracovat s informacemi, ukládat je přehledně do paměti, umět je využívat a propojovat s dosavadními znalostmi a zkušenostmi je klíčová dovednost dnešní doby.
Existují problémy, které nemají řešení
Tento článek píšu jako protiváhu k těm všem motivačním citátům a článkům o úspěchu a výkonu. Samozřejmě nemá 100% platnost na všechny problémy. Nabízím ho jenom jako jiný úhel pohledu na situace, který může být někdy osvobozující. Rozhodně nemám v úmyslu nikoho demotivovat od excelentních výkonů a snahy se posouvat dál.

Stránky